Παρασκευή

Ἑλληνικὸς σταθμὸς λεωφορείων στὴν Ἀθήνα μὲ ὅλες τὶς ἐπιγραφὲς στὰ ἀλβανικα


Ὁδὸς Δεληγιάννη, Ἀθήνα, οὔτε μία λέξη στὰ ἑλληνικά...
Ἀθήνα, ὁδὸς Δεληγιάννη, δεκάδες οἱ ἑταιρεῖες λεωφοριακῶν γραμμῶν ἀνάμεσα στὴν Ἀθήνα καὶ σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ἀλβανίας. Ἀπὸ ἐδῶ κάθε ἀπόγευμα ξεκινοῦν πλῆθος λεωφορείων γεμάτα μὲ ἀλβανοὺς ἐργαζόμενους στὴν Ἀθήνα, μὲ Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἀλλὰ καὶ κάποιους τουρίστες καὶ ἐπισκέπτες. Ὅλα ὡς ἐδῶ καλά, οἱ περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς ....
ἐπιχειρήσεις εἶναι ἑλληνικῶν συμφερόντων καὶ κάποιες ἀλβανικῶν. Τὸ ἀξιοσημείωτο στὴν ὑπόθεση καὶ τὸ ἀπαράδεκτο ταυτόχρονα εἶναι πὼς σὲ καμία, μὰ καμία ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἑταιρεῖες δὲν ὑπάρχει στὶς ἐπιγραφὲς τῆς μία λέξη ἑλληνική, τὰ πάντα εἶναι γραμμένα στὰ Ἀλβανικά. Διαφημίζεται ἡ μεταφορὰ πρὸς τὶς διάφορες πόλεις τῆς Ἀλβανίας ἀλλὰ καὶ ἑλληνικὲς ἱστορικὲς πόλεις καὶ περιοχὲς τῆς Βορείου Ἠπείρου ὅπως Ἀργυροκάστρο, Κορυτσᾶ, Ἅγιοι Σαράντα, Δρόπολη ὄχι στὰ ἑλληνικὰ ἢ καὶ στὶς δύο γλῶσσες ἀλλὰ στὰ ἀλβανικὰ καὶ μόνο. Ἔτσι διαβάζουμε GJIROKASTER, KORCE, SARANDE, DROPULL κλπ. Θὰ πρέπει δηλαδὴ καὶ οἱ Ἕλληνες ἐπιβάτες νὰ μάθουν μὲ τὸ ζόρι ἀλβανικὰ γιὰ νὰ ταξιδέψουν.
Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁποιαδήποτε προσπάθεια ἔκφρασης τοῦ ἑλληνικοῦ βορειοηπειρωτικοῦ στοιχείου στὴν γειτονική μας χώρα καὶ ἰδιαίτερα στὸν νότο, στὴν Βόρειο Ἤπειρο εἶναι διωκόμενη καὶ οὐσιαστικὰ ἀνύπαρκτη. Ἀκόμα καὶ οἱ κάποιες πινακίδες στὰ ἑλληνικὰ ποὺ ὑπάρχουν, τὶς νύχτες κάποιοι γνωστοὶ - ἄγνωστοι τὶς ἐξαφανίζουν μὲ...

 μαύρη μπογιά. Στὴν Ἀλβανία λοιπὸν δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἑλληνικὲς πινακίδες ἀλλὰ οὔτε καὶ στὴν Ἀθήνα.

Ἡ πλήρης εὐθυγράμμιση ὅλων τῶν ἑταιρειῶν τῆς ὁδοῦ Δεληγιάννη, ἑλληνικῶν καὶ ἀλβανικῶν, στὸ "ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ" ἐγείρει ὑποψίες μήπως κάποιες ἀλβανικὲς ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες κυριολεκτικὰ ἁλωνίζουν στὴν Ἀθήνα, βρίσκοναι πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπαράδεκτη κατάσταση.

Δημήτρης Περδίκης
Πρόεδρος τῆς Κίνησης γιὰ τὴν Ἀναγέννηση τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: