Πέμπτη

Αμείλικτα ερωτήματα για το μνημόνιο

kardoulas2
Τα κυριότερα σημεία της δανειακής σύμβασης που σύναψε η χώρα μας έχουν ως εξής: εάν η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο, που προκύπτει από τη νέα δανειακή σύμβαση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), την Ελληνική Δημοκρατία, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ύψους 109,1 δισ. €, η οποία ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 21/3/2012 και δεσμεύει για 17,5 χρόνια τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας έναντι των δανειστών, τα Δικαστήρια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου θα μπορούν να προχωρούν σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας, ενώ εμείς παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουμε ή μπορεί να δικαιούμαστε, δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα επίκλησης της Εθνικής μας Κυριαρχίας.
Η σύμβαση διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο, η Ελλάδα δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρεώσεις της προς τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των δανειστών μας, ενώ αντίθετα οι δανειστές δικαιούνται χωρίς τη συναίνεσή μας να εκχωρούν και να μεταβιβάζουν τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους προς τρίτους. Δηλαδή, η Ελλάδα δε θα έχει το δικαίωμα να δανεισθεί από άλλη χώρα, ενώ αντίθετα ο δανειστής επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του σε άλλη χώρα.
Η Ελλάδα επιτρέπει στους δανειστές να στείλουν τους δικούς τους αντιπροσώπους ή δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για να διεξάγουν τεχνικές ή οικονομικές αξιολογήσεις, ελέγχους ή επιθεωρήσεις τις οποίες θεωρούν απαραίτητες.
ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Πως η χώρα θα μπορέσει να επιστρέψει πίσω ποσά που της ζητούν όταν αυτοί που της τα δανείζουν, ταυτόχρονα την καταδικάζουν σε μακροχρόνια ύφεση με τα μέτρα λιτότητας, χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει πλεόνασμα που θα της επιτρέψει να αποπληρώνει τους τόκους εμπρόθεσμα;
Έχουν γνώση των πράξεών τους αυτοί που ψήφισαν στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τη νέα αυτή δανειακή σύμβαση; Κι αν έχουν πως προχώρησαν στην υπογραφή της αλλά και γιατί κρατούν τον ελληνικό λαό ουσιαστικά απληροφόρητο;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για να ανατραπεί η διαμορφωθείσα κατάσταση, απαιτείται να υπάρξουν στην χώρα νέες πολιτικές δυνάμεις, δημοκρατικά εκλεγμένες που θα καλεστούν να δικάσουν τους πρωταίτιους της εθνικής αυτής καταστροφής.
Η δίκη αυτή θα αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο στην αποδέσμευση της χώρας από τις υπογραφές των περιστασιακά κυβερνώντων και είναι το μόνο που φοβούνται οι δανειστές.
Μόνον έτσι θα εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια μας ως Έθνος και θα διατηρήσουμε στα χέρια μας τον ορυκτό πλούτο, τα πετρέλαια, τον ήλιο, τη θάλασσα και τα αποθέματα χρυσού της Τράπεζας της Ελλάδας, μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρίσκεται στα θησαυροφυλάκια της κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας και της αμερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας στη Νέα Υόρκη, αφού και η Τράπεζα της Ελλάδας παραιτείται από κάθε δικαίωμα ασυλίας.


Του Νίκου Καρδούλα, υποψηφίου βουλευτή με τον Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας.
Πολιτικό Γραφείο: Παπαναστασίου 70 – 3ος όροφος
2410535992 – 6948782034
nikoskardoulas@gmail.com
nikoskardoulas.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: