Τετάρτη

Βουλευτικές εκλογές Λαρισης

Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών από τη μεταπολίτευση και μετά στην εκλογική περιφέρεια Λάρισας. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται ο αριθμός ψήφων και το ποσοστό που συγκέντρωσαν τα πέντε πρώτα κόμματα στην περιφέρεια, καθώς και ο αριθμός των εδρών που εξασφάλισαν σε παρένθεση.
Βουλευτικές Εκλογές – Αποτελέσματα νομού Λάρισας
Έτος Πρώτο κόμμα Δεύτερο κόμμα Τρίτο κόμμα Τέταρτο κόμμα Πέμπτο κόμμα
1974 600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
73.961 – 53,66% (5)
Arancione.svg Εν. Κέντρου-Ν.Δ.
28.057 – 20,35% (2)
Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
18.429 – 13,37% (1)
Rosso.png Ενωμ. Αριστερά
16.385 – 11,88%
Flag blue HEX-0434B1.svg Εθ. Δημ. Ένωσις
977 – 0,70%
1977 600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
53.937 – 37,59% (4)
Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
32.003 – 22,30% (2)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
21.608 – 15,06% (1)
Arancione.svg ΕΔΗΚ
16.628 – 11,59% (1)
Flag blue HEX-0434B1.svg Εθν. Παράταξις
14.785 – 10,30%
1981 Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
71.947 – 45,06% (4)
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
57.806 – 36,20% (3)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
24.431 – 15,30% (1)
Flag blue HEX-0434B1.svg Κ. Προοδευτικών
2.326 – 1,46%
600px Lilla.png ΚΚΕ Εσωτερικού
1.641 – 1,03%
1985 Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
78.393 – 44,00% (4)
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
69.925 – 39,24% (3)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
25.144 – 14,11% (1)
600px Lilla.png ΚΚΕ Εσωτερικού
2.529 – 1,42%
Flag blue HEX-0434B1.svg ΕΠΕΝ
941 – 0,53%
Ιούνιος
1989
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
75.910 – 42,09% (4)
Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
69.356 – 37,67% (3)
Rosso.png Εν. Συνασπισμός
30.727 – 17,04% (1)
Blu e Giallo.svg Δημ. Ανανέωση
1.474 – 0,82%
Flag blue HEX-0434B1.svg ΕΠΕΝ
661 – 0,37%
Νοέμβριος
1989
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
83.376 – 44,91% (4)
Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
73.357 – 39,51% (3)
Rosso.png Εν. Συνασπισμός
26.906 – 14,49% (1)
Flag green HEX-007500.svg Οικολ. Εναλλακ.
775 – 0,42%
600px Lilla.png Αρ. Πρωτοβουλία
286 – 0,15%
1990 600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
82.734 – 45,08% (4)
Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
70.338 – 38,33% (3)
Rosso.png Εν. Συνασπισμός
26.563 – 14,47% (1)
Flag green HEX-007500.svg Οικολ. Εναλλακ.
1.107 – 0,60%
Blu e Giallo.svg Δημ. Ανανέωση
1.041 – 0,57%
1993 Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
87.796 – 46,11% (5)
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
72.492 – 38,07% (2)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
14.044 – 7,38% (1)
Blu e Azzurro.svg Πολιτική Άνοιξη
10.585 – 5,56%
600px Lilla.png Συνασπισμός
4.295 – 2,26%
1996 Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
77.212 – 40,22% (4)
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
73.246 – 38,16% (3)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
16.564 – 8,63%
Verde e Arancione.png ΔΗΚΚΙ
8.359 – 4,35%
600px Lilla.png Συνασπισμός
7.077 – 3,69% (1)
2000 600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
86.275 – 44,38% (3)
Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
79.138 – 40,71% (4)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
16.336 – 8,40% (1)
Verde e Arancione.png ΔΗΚΚΙ
5.005 – 2,57%
600px Lilla.png Συνασπισμός
4.937 – 2,54%
2004 600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
93.857 – 46,55% (4)
Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
78.991 – 39,18% (3)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
16.059 – 7,97% (1)
600px Lilla.png ΣΥΡΙΖΑ
4.477 – 2,22%
Flag blue HEX-0434B1.svg ΛΑΟΣ
4.196 – 2,08%
2007 600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
85.576 – 43,46% (3)
Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
72.504 – 36,82% (3)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
19.804 – 10,06% (1)
600px Lilla.png ΣΥΡΙΖΑ
7.587 – 3,85%
Flag blue HEX-0434B1.svg ΛΑΟΣ
6.953 – 3,53% (1)
2009 Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
77.619 – 40,81% (3)
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
68.813 – 36,18% (2)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
17.983 – 9,46% (1)
Flag blue HEX-0434B1.svg ΛΑΟΣ
10.821 – 5,69% (1)
600px Lilla.png ΣΥΡΙΖΑ
7.564 – 3,98% (1)
Μάιος
2012
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
36.397 – 21,05% (2)
Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
24.665 – 14,27% (1)
600px Lilla.png ΣΥΡΙΖΑ
24.430 – 14,13% (1)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
18.991 – 10,98% (1)
Blu e Azzurro.svg ΑΝΕΛ
16.981 – 9,82% (1)
Ιούνιος
2012
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
50.254 – 30,47% (2)
600px Lilla.png ΣΥΡΙΖΑ
41.439 – 25,12% (2)
Flag green HEX-00CC00.svg ΠΑΣΟΚ
21.063 – 12,77% (1)
Blu e Azzurro.svg ΑΝΕΛ
11.751 – 7,12%
600px Nero.png Χρυσή Αυγή
10.729 – 6,50% (1)
2015 I 600px Lilla.png ΣΥΡΙΖΑ
61.436 – 36,14% (2)
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
46.150 – 27,15% (2)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
11.788 – 6,93% (1)
600px Nero.png Χρυσή Αυγή
10.957 – 6,45% (1)
600px Celeste.png Ποτάμι
9.765 – 5,74% (1)
2015 II 600px Lilla.png ΣΥΡΙΖΑ
52.255 – 34,93% (2)
600px Azzurro5.png Νέα Δημοκρατία
41.899 - 28,00% (2)
Flag red HEX-FF0000.svg ΚΚΕ
10.845 – 7,25% (1)
600px Nero.png Χρυσή Αυγή
10.549 – 7,05%
Verde e Viola.png Δημ. Συμπαράταξη
9.218 – 6,16%

Δεν υπάρχουν σχόλια: