Τρίτη

Οι κίνδυνοι της παράνομης μετανάστευσης

Υπό Δρ. Επαμεινώνδα Στάθη, υπ. Ευρωβουλευτή Χρυσής Αυγής


Απόλυτα αντιφατικός και καταχρηστικός είναι ο ευρέως χρησιμοποιούμενος σήμερον όρος «λαθρομετανάστης». Μετανάστης θεωρείται ο κατόπιν διακρατικών συμφωνιών νομίμως εισερχόμενος δια την κάλυψιν παγίων εργασιακών αναγκών της χώρας. Οι συναμφότεροι όροι «λαθρομετανάστης» και «οικονομικός μετανάστης» είναι προφανώς αδόκιμοι.
Η Ελληνική Γραμματεία χαρακτηρίζει με τον όρο «επήλυδες»,(εκ του ρήματος επελαύνω), όσους παρανόμως εισβάλλουν εις την χώρα. Οι βασικές προϋποθέσεις δια την είσοδο μεταναστών θα έπρεπε να είναι η εξασφάλιση εργασίας και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, γεγονός που αποτελεί αφελή σχηματοποίηση ή μάλλον σχήμα οξύμωρον εάν ληφθούν υπόψιν οι παρούσες συγκυρίες, ότι δηλαδή τρία και πλέον εκατομμύρια Ελλήνων διαβιούν υπό συνθήκας εσχάτης πενίας και οι άνεργοι ανέρχονται εις ένα εκατομμύριο επτακοσίας χιλιάδας.
Ευκταία παραμένει η δια συγκεκριμένην περίοδον χρόνου παραμονή των εις την επικράτειαν, συνυπολογιζομένων των εξ ομόρων μουσουλμανικών χωρών κινδύνων και ιδίως εκείνου εξ ανατολών.Οι βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις εκ της αθρόας εισόδου επήλυδων είναι:
1.Η αλλοίωση της συνθέσεως του Ελληνικού λαού. Ο προαιώνιος στόχος των εχθρών του έθνους δια την κατάλυσιν της Εθνικής ομοιογένειας ευρίσκεται εν εξελίξει. Υπολογίζεται ότι τρία περίπου εκατομμύρια αλλοδαπών έχουν εισέλθει παρανόμως εις την πατρίδα μας. Το ομόθρησκον, όμαιμον, ομόγλωσσόν, ουδόλως ενδιαφέρει το πολιτικό μας σύστημα.
«Είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία» κραυγάζει ο ανεκδιήγητος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδιας. Πότε ερώτησε τον ελληνικό λαό ο κ. Δένδιας εάν επιθυμεί να συνυπάρξει με άλλες εθνότητες ή να μεταβάλει τον τρόπο του βίου του, δηλαδή τον πολιτισμό του; Ο δε «ολίγιστος» τέως Πρωθυπουργός Γ. Α. Παπανδρέου εις πρότασιν αρχηγού κόμματος, δια την διενέργειαν δημοψηφίσματος ώστε να αποφανθεί ο ελληνικός λαός επί του μεταναστευτικού με περισσή θρασύτητα απήντησε: “Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι”.
Ηγνόει προφανώς, ότι όπου οι κυβερνήσεις αδιαφορούν δια την γνώμην του λαού των, κάτι σαθρό υπάρχει στο πολίτευμα. Χειροτέραν επέδειξε αδιαφορίαν δια την γνώμην του λαού ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ο «βραχύς». Απηγόρευσε την αναγραφήν του θρησκεύματος εις τας ταυτότητας, παρά την εκφρασθείσαν αντίθετον άποψιν τρεισήμισι εκατομμυρίων Ελλήνων εις το δημοψήφισμα της Εκκλησίας. Προέβη εις το θλιβερόν ατόπημα δια την ικανοποίησιν του αιτήματος ασημάντου μειοψηφίας, υπακούων εις τα κελεύσματα σκοτεινών κύκλων του εξωτερικού παρά την προεκλογικήν, άκρως ως απεδείχθει υποκριτικήν, τοποθέτησιν του παρά το πλευρόν της Εκκλησίας.
2.Υπολογίζεται ότι τριακόσιες χιλιάδες πυροβόλα όπλα με αντίστοιχα πυρομαχικά εισήχθησαν εις την Ελληνικήν Επικράτειαν και ενταφιάσθησαν εις επιμελώς επιλεχθείσας τοποθεσίας, μετά την διάρρηξη των στρατιωτικών αποθηκών της Αλβανίας από τους δραπέτες βαρυποινίτες των φυλακών της. Με το εν λόγω οπλισμό άνετα δύνανται να εφοδιασθούν δύο στρατοί. Τρίβουν τα χέρια τους από χαρά οι ουτσεκάδες της Αλβανίας και οι αφιονισμένοι πασάδες της Τουρκίας.
Έκπληκτος ο Ελληνικός λαός διεπίστωσε εις το δελτίον ειδήσεων τηλεοπτικού καναλιού  της 11/10/2013 , ότι με την ίδια ευκολία που αγοράζει κανείς οδοντόκρεμες δύναται να προμηθευθεί έναντι 400 ευρώ ένα καινούριο Καλάσνικωφ ή Ούζι και με 100 ευρώ, 50 σφαίρες. Κατά τα άλλα η αντιτρομοκρατική μας είναι απασχολημένη με την ανακάλυψη του ανύπαρκτου οπλοστασίου της Χρυσής Αυγής.
3. Η κατατρομοκράτηση του Ελληνικού λαού από οργανωμένες συμμορίες αλλοδαπών πολλάκις σε συνεργασία με ημεδαπούς κακοποιούς συνεχίζεται. Κακοποιούν ή δολοφονούν χωρίς κανένα ενδοιασμό, ακόμα και δια ολίγα ευρώ, ανυπεράσπιστα ηλικιωμένα άτομα. Η ληστεία τραπεζών, καταστημάτων ιδίως χρυσοχοΐας, χρηματαποστολών, πρακτορείων υγρών καυσίμων κλπ είναι σύνηθες φαινόμενο. Η γκετοποίηση συνοικιών της Αθήνας κατέστησε τον βίο των Αθηναίων αβίωτο. Τόσον η πρωτεύσαν όσο και τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και η ύπαιθρος παρεδόθησαν εις τους πλέον αδίστακτους εγκληματίες. Η τραγωδία του λαού μας δεν έχει προηγούμενο. Έντρομοι οι Έλληνες εγκλείονται στα σιδερόφρακτα σπίτια των δια να αμυνθούν έναντι των επίδοξων εισβολέων. Εμφανής η αδυναμία της αστυνομίας και σε σημαντικό βαθμό δικαιολογημένη, να προστατεύσει τους πολίτες.
Κατέστη ο λαός μας όμηρος των πλέον αδυσώπητων κακοποιών κάτω από τα αδιάφορα βλέμματα των κυβερνόντων, ενώ ταυτόχρονα ωθείται εις τας εφορίας δια να καταβάλλει φόρον αίματος, ιδίως μετά την υπερφορολόγησιν που συνδυάσθηκε με μείωση μισθών και συντάξεων, δια την ικανοποίηση των διεθνών τοκογλύφων. Οφείλει ο ταλαίπωρος λαός μας να πληρώσει το τίμημα μιας αλόγιστης και άσωτης οικονομικής πολιτικής, σαράντα και πλέον ετών δια την οποία δεν είναι υπεύθυνος.
4. Η αυξημένη διακίνηση ναρκωτικών υπό των επήλυδων, επιτείνει την διάβρωση της ελληνικής νεολαίας.
5. Η ανεξέλεγκτη εμπορία, άνευ καταβολής φόρων, αντιγράφων (μαϊμού), στερεί εσόδων το κράτος και αποτελεί αθέμιτον ανταγωνισμόν των καταστηματαρχών μας.
6. Η αποστολή δισεκατομμυρίων ευρώ προς τας χώρας προελεύσεως των, αποτελεί διαρκή αιμοραγίαν δια την οικονομίαν της χώρας μας και μάλιστα εις περιόδων επιτακτικών αναγκών.
7. Η έκδοσις γυναικών, ιδίως προερχόμενων εκ χωρών της Αφρικής, όπου ενδημεί το Aids, επέφερε την εκρηκτική αύξηση των φορέων, αλλά και των νοσούντων.
8. Ο συγχρωτισμός 40 ή και πλέον ατόμων σε διαμέρισμα των 80 ή 100 τετραγωνικών, υπο ανθυγιεινάς συνθήκας, αποτελεί υγειονομικήν βόμβα έτοιμη να εκραγεί και να απειλήσει την υγείαν των κατοίκων ολοκλήρου πόλεως.
9. Η μείωση των ημερομισθίων των Ελλήνων εργαζομένων, γεγονός αναμενόμενον όταν επήλυδες εκ της περιφέρειας μετακινούνται προς το κέντρον. Κατά τα άλλα υποκριτικά η αριστερά ισχυρίζεται ότι δήθεν μάχεται δια τη διατήρηση υψηλών ημερομισθίων.
10. Ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος υπονομεύσεως της χώρας από τυχόν διείσδυση στελεχών της Αλκαϊντα. Ο μελλοντικός κίνδυνος θρησκευτικών ερίδων, από φανατικούς ισλαμιστάς παραμένει ενδεχόμενο. Τα παραδείγματα της Συρίας της Αιγύπτου, του Ιράκ, ακόμη και της Τουρκίας ενισχύουν αυτούς τους φόβους.
11. Προβλήματα δημιουργούν οι συνεχείς παράλογες διεκδικήσεις, απειλές και κατηγορίες των επήλυδων εναντίον της αστυνομίας, των λιμενικών αρχών, αλλά και εναντίον Ελλήνων πολιτών. Θρασύτατες οι απαιτήσεις των επήλυδων δια την κατασκευή τεμένους εις το κέντρο των Αθηνών, ενώ ακόμη δεν έχει εκπληρωθεί το «τάμα του έθνους» των αγωνιστών του 1821, δια την ανέγερσιν ναού, ως ελαχίστη έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, δια την σωτηρίαν της πατρίδος.
12. Αδυνατεί να σκεφθεί κανείς ποίαν στάσιν θα τηρήσουν οι Μωαμεθανικού θρησκεύματος επήλυδες σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική αναμέτρηση με την Τουρκία. Τεράστιες δυνάμεις θα απαιτηθούν δια την εξασφάλιση της εννόμου τάξεως και σταθερότητας εις το εσωτερικό της χώρας (αντιμετώπιση πέμπτης φάλαγγος). Πέραν όλων των ανωτέρω τραγικός είναι ο απολογισμός των μέχρι τούδε εγκληματικών δραστηριοτήτων ορισμένων επήλυδων. Τα θύματα των υπολογίζονται κατ’ αριθμόν ίσον προς τους κατοίκους μιας μικράς πόλεως. Το διεφθαρμένο και σάπιο πολιτικό σύστημα αποσιωπά επιμελώς την αλήθεια ενώ συγχρόνως προβάλλει ανύπαρκτους ρατσιστικούς κινδύνους.
Το ελληνικό αίμα δεν έχει καμίαν αξίαν δια την διεθνιστική αριστερά το μόνο που ενδιαφέρει είναι η αλλοίωση της συνθέσεως του ελληνικού λαού και η μελλοντικη άγρευσις ψήφων, όταν επιτευχθεί ο στόχος χορηγήσεως πλήρων πολιτικών δικαιωματικών εις τους επήλυδες. Άλλωστε είναι γνωστό το μίσος που επιδεικνύει η αριστερά για κάθε αναφορά σε πατρίδα. Η συγκυβέρνηση των εθνικών εφιαλτών Σαμαρά και Βενιζέλου ομού μετά των αριστερών κομμάτων επιδίδεται εις την φίμωση του ελληνικού λαού με «αντιρατσιστικά» νομοσχέδια. Η ανευθυνότητα που επιδεικνύεται εις τον χειρισμόν ευαισθήτων εθνικών θεμάτων καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν στοιχειώδη αίσθηση πατρίδος.
Μετά την αθέτηση υπό της Τουρκίας της συμφωνίας δια την επαναπροώθηση των παρανόμως εισελθόντων εκ της χώρας ταύτης, η μόνη λύσις του προβλήματος είναι μια απευθείας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας υπογραφή νέας συμφωνίας ή άσκηση πιέσεως δια την κατάργησιν της συνθήκης του Δουβλίνου 2. Εάν τελικώς δεν ληφθούν μέτρα δια την αντιμετώπισιν της έντονης υπογεννητικότητος και της παράνομης μετανάστευσης, το μέλλον του ελληνισμού θα είναι δυσοίωνον. Μετ’ ολίγα έτη θα είμεθα μειοψηφία εις την χώρα μας.(*) O Δρ. Επαμεινώνδας Ν. Στάθης είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός και τ. Διευθυντής Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός». Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικευθείς στην Ορθοπαιδική Χειρουργική στην Μεγάλη Βρετανία, όπου και υπηρέτησε εις τα κάτωθι Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία: Saint George’s Hospital (London), Notley Orthopaedic Hospital, Ipswich Hospital, Edgware Hospital, Royal National Orthopaedic Hospital. Μέλος Δ.Σ ΕΙΝΑΠ (Ενώσεως Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών Πειραιώς) και Μέλος Δ.Σ ΟΕΝΓΕ. Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Εθνικού Κινήματος Νέων Επιστημόνων. Διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής Κοινωνικής Οργάνωσης Φοιτητών (Ε.Κ.Ο.Φ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: