Πέμπτη

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΕΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

δεη 
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ Η ΔΕΗ

Επειδή η Ελευθερία δεν θα μας χαριστεί ούτε πρόκειται να επέμβει ο από μηχανής θεός για να μας σώσει, ας λάβει ο καθένας μας το θάρρος, την αφοβία και την ευθύνη για να προβεί σε κάθε και όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους προκειμένου να απαιτήσουμε να πράξουν οι παρανομούντες της κυβέρνησης και πέραν αυτής ό,τι οφείλουν.
Το δίκαιο είναι με το μέρος μας, το έχουμε διαπιστώσει πέραν πάσης αμφιβολίας εμείς και σιγά σιγά γίνεται φανερό και σε όσους ήσαν ως τώρα διστακτικοί με τις προσπάθειες του οργανισμού ΕΙ-ΕΝD.
Ας ξεκινήσουμε ολομέτωπη επίθεση αιτημάτων προς όσους νομίζουν ότι μπορούν να εξουσιάζουν Έλληνες και να τους οδηγούν στην σκλαβιά και την εξόντωση. Τέτοια πράξη είναι και η άρνηση πληρωμής οποιουδήποτε χαρατσιού εφόσον ιδρύματα όπως το ΚΙΣ και οι οι τράπεζες των σιωνιστών δεν πληρώνουν ούτε φορολογούνται. Ενημερωθείτε και ενημερώστε.
Για όλα αυτά που απορρέουν από την Ελευθερία μας να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας ως κυρίαρχος λαός πρέπει εμείς να αναλάβουμε δράση. Εκτός από την εντεινόμενη ενημέρωση με τα απαραίτητα έγγραφα και δράσεις προς όλα τα αδέλφια μας, για να αποτρέψουμε την διαστρέβλωση των ειδήσεων και της αλήθειας από τα καθεστωτικά ΜΜΕ, μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλους τρόπους άμυνας για την προστασία μας από τυχόν αυθαιρεσίες. Όλα αυτά και όσα ακόμα σκεφτούμε στο μέλλον θα ενεργοποιήσουν περισσότερους συμπατριώτες μας και θα τους μεταλαμπαδεύσουν την αποφασιστικότητά μας να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τους επίδοξους κατακτητές.
Σήμερα σας γνωστοποιώ πρόταση αιτήσεως προς την ΔΕΗ για να σταματήσει η άδικη επίθεση κατά των Ελλήνων μέσα από αυτήν την επιχείρηση που κάποτε ονομαζόταν “κοινής ωφέλειας” και τώρα χρησιμοποιείται και ως μοχλός καταπίεσης των Ελλήνων!  Αντί λοιπόν να μας φοβερίζουν από την πλευρά της ΔΕΗ ότι θα μας διακόψουν την ηλεκτροδότηση αν δεν πληρώσουμε τα παράνομα χαράτσια ας διακόψουμε εμείς να πληρώνουμε μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας από την ΔΕΗ.
Εξετάστε την αίτηση/δήλωση, διορθώστε και συμπληρώστε με τα δικά σας στοιχεία και καταθέστε την στο πλησιέστερο Τμήμα της ΔΕΗ αναγράφοντας το όνομα του διοικητή. Είναι υποχρεωμένοι στο γραφείο πρωτοκόλου να παραλάβουν την αίτησή μας και να μας αναγράψουν στο δικό μας αντίγραφο (το οποίο θα έχουμε ήδη μαζί μας) τον αριθμό πρωτοκόλου. Κατόπιν καταθέσετε ένα αντίγραφου αυτού στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περιοχής σας.
Να θυμάστε πάντα ότι οι άνθρωποι που θα σας εξυπηρετήσουν είναι οι δικοί μας συνέλληνες τους οποίους με την ευκαιρία μπορείτε να ενημερώσετε εάν χρειαστεί. Θέλουμε όλους τους Έλληνες μαζί μας, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε ή να διαφωνήσουμε με τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης ή των δημόσιων οργανισμών. Να είστε σίγουροι ότι το δίκαιο των αιτημάτων μας και η ευγένεια μπορούν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ακολουθούν περισσότερες δράσεις ανυπακοής σύντομα…
Έρρωσθε και γρηγορείτε
Χ.Τ.
.
———-
.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΑΙΤΗΣΙΣ – ΔΗΛΩΣΙΣ – ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ
Τοῦ/τῆς ………………………………………………………..
Κατοίκου ………………………………………………………..
Ἀριθμ. παροχῆς ΔΕΗ ……………………………………..
ΠΡΟΣ: 1. Τόν κ. Διευθυντή (ὅνομα) τοῦ Τμήματος (περιοχῆς , πόλης), ὁδός …………., τ.κ. …………, τῆς ἀνώνυμης ἐταιρείας μέ τήν ἐπωνυμίαν ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 2. Τήν ἐν Ἀθήναις (ὁδός Χαλκοκονδύλη ἀρ. 30) ἑδρεύουσαν Ἀνώνυμον Ἐταιρείαν ὑπό τήν ἐπωνυμίαν ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)  νομίμως ἐκπροσωπουμένην. Κοινοποίησις: Πρός τόν κ. Εισαγγελέα τῶν Πρωτοδικῶν (περιοχῆς , πόλης)
ΘΕΜΑ: Ἡ παράνομος εἴσπραξις, ἰδιοποίησις καί συμψηφισμός ἀπό τή ΔΕΗ τῶν ἀπαιτήσεων ἀπό χρεοπιστώσεις ἐπί τῆς καταναλώσεως ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί τῶν τελῶν ὑπέρ ΕΡΤ, ΝΕΡΙΤ, Δήμου, κλπ, τοῦ Ν.2273/99 ἀρθρ. 29 καθῶς καί ἄλλων τελῶν, ἀπό τήν ἀπαίτησιν τοῦ Δημοσίου (ἀπό τό ΕΕΤΗΔΕ) ἤ τρίτων γιά τέλη.
.
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Διαμαρτύρομαι καθ’ Ὑμών σχετικά μέ πρόσθετα τέλη πού εἶναι παρανόμως ἀπαιτητά ἐκ μέρους τῆς ΔΕΗ μέσω τῶν λογαριασμῶν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος αἰτούμενος(η) ἀντιλογισμόν τοῦ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ὅπως ἔχῃ ἀποφανθεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη καί τήν ἀναγραφήν εἰς ξεχωριστήν θέσιν ἤ ἔγγραφον κάθε ἄλλου τέλους ἀσχέτου μέ τόν λογαριασμόν καταναλώσεως τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (ὅπως ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω τά τέλη ΕΡΤ κ.λ.π.) καί σᾶς καλῶ νά πράξετε αὐτό τηροῦντες τά μεταξύ μας καί εἰς τήν ἀρχικήν σύμβασιν παροχῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας συμφωνηθέντα ἐγγράφως.
Ὡσαύτως ἀρνούμαι ν’ ἀποδεχθῶ καί καταβάλω τό παρανόμως ἐπιβληθέν Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ὡς καί κάθε ἄλλο τέλος ἤ χρέωσιν καθ’ ὅσον ἡ τοιαύτη ἐπιβολή εἶναι παράνομη, καί δέν ἀφορᾶ τήν μεταξύ μας σχέσιν. Προτίθεμαι ὅμως νά καταβάλω τό ποσό που ἀντιστοιχεῖ σέ κατανάλωση μόνον τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί ὄχι πρόσθετων χρεώσεων / τελῶν (ὅπως ἐνδεικτικά καί ὄχι περιοριστικά σᾶς ἀναφέρω τόν Ν.2773/99 Ἄρθρ.29, Ν.2773/99 Ἄρθρ.40, τό τέλος ὑπέρ ΕΡΤ -τώρα ΝΕΡΙΤ- τά δημοτικά τέλη, τέλη ΑΠΕ κλπ) πού ἤθελε ἀποδειχθεῖ ἀπαιτητό μετά ἀπό λογιστικό ἔλεγχο τῶν χρεώσεων καί τῶν ποσῶν πού ἔχω καταβάλει ἤδη τά τελευταία 20 ἔτη (διάστημα διά τό ὁποῖον δικαιοῦμαι νά ἀπαιτήσω ἔλεγχον ὅπως προβλέπεται ἀπό τόν ΑΚ).
Εἰδικώτερα διά τό ἀνταποδοτικό τέλος ὑπέρ τῆς ΕΡΤ Α.Ε., ἡ ὁποία εἶναι ἰδιωτική εταιρεία καί δέν ἔχει σχέση μέ τήν ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα καί μέ την ἐγκύκλιο μέ ἀρ. πρωτ. 605/3-1-2007 ἡ δυνατότης ἐπιβολῆς ἀνταποδοτικῶν τελῶν εἶναι συνάρτηση μέ τήν πλήρωσιν συγκεκριμένων κριτηρίων πού ἀπορρέουν ἀπό τήν φύσιν τῶν τελῶν αὐτῶν διά τήν ὁποίαν ἔχουν ἐκδοθῆ ὀδηγίες. Σύμφωνα καί μέ τήν 2/2077/14-1-2005 ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν: κάθε ἀνταποδοτικό τέλος καταβάλλεται ἔναντι εἰδικῆς ἀντιπαροχῆς καί ἐξυπηρετεῖ ὅποιους τήν χρησιμοποιοῦν ἐνῶ συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν παροχήν εἰδικῆς ὠφελείας. Διά νά εἶναι λοιπόν νόμιμος ἡ ἐπιβολή ἀνταποδοτικοῦ τέλους ἐκτός τῶν ἄλλων θά πρέπῃ νά ἔχῃ καθορισθεῖ συγκεκριμένον ἔργον ἤ παροχή συγκεκριμένων ὑπηρεσιῶν οἱ ὁποῖες πρέπει νά συμβάλλουν εἰς τήν βελτίωσιν τῆς ποιότητας ζωῆς, εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς περιοχῆς καί εἰς τήν καλυτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν Πολιτῶν καί θά πρέπῃ νά ἔχουν τοπικόν ἀλλά καί ἐξαιρετικόν χαρακτήρα. Ἐπίσης θά πρέπῃ νά ἔχη προσδιορίσει τόν κύκλο τῶν προσώπων διά τό εἰδικό συμφέρον τῶν ὁποίων προσδιορίζεται ἡ λειτουργία τοῦ ἔργου ἤ ἡ παροχή τῶν ὑπηρεσιῶν (ΣτΕ 3231/2005, 2462/1999) καί ἡ εἰδική αὐτή ὠφέλεια τοῦ συγκεκριμένου κύκλου προσώπων ἀπό τήν παροχή τῆς ὑπηρεσίας / τήν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου πρέπει νά προκύπτῃ διά νά καταστῆ εφικτή ἡ δικαιολόγησις τοῦ ἀνταποδοτικοῦ τέλους. Ἐξ ἄλλου, εἶναι πολυάριθμες οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ περί ἀνταποδοτικῶν τελῶν πού πάσχουν νομιμότητος λόγῳ μή συνδρομῆς τῶν ὅρων τῆς ἐξουσιοδοτικῆς διατάξεως, ὅπως π.χ. ἀκύρωσις κανονιστικῶν πράξεων τῶν ΟΤΑ (Δήμων) περί ἐπιβολῆς ἀνταποδοτικῶν τελῶν (ΣτΕ 168/2006, 2203/2009).
Δεδομένου ἐπίσης ὅτι ἡ ΔΕΗ ΑΕ ἐμφανίζει εἰς τούς λογαριασμούς χρέη ἀπό τέλη ἀκόμα καί διά τήν ἐποχή πού ἡ ΕΡΤ δέν λειτουργοῦσε καί πρόσφατα μέ τήν πώλησίν της στήν ΝΕΡΙΤ ΑΕ  χωρίς ποτέ νά ἔχωμε δώσει ἡμεῖς τήν ἐξουσιοδότησιν εἰς τό νά προβαίνη ἐπ’ ὀνόματί μας ἡ ΔΕΗ εἰς πράξεις συλλογῆς ἀνταποδοτικῶν τελῶν ὑπέρ τρίτων. Τό τέλος αὐτό ὡς ἐκ τούτου δέν νομιμοποιείται νά εἰσπράττῃ ἡ ΔΕΗ μέσω τῶν λογαριασμῶν παροχῆς ἠλεκτρισμοῦ καί πρέπει νά ἀντιλογισθῇ ὅπως ὁ νόμος προβλέπει ὡς ἀχρεωστήτως καταβληθέν διά ὅσον χρονικόν διάστημα νομιμοποιοῦμαι νά ἐλέγξω σύμφωνα μέ τόν Α.Κ.. Ἐπειδή τά τελευταία χρόνια ἀδυνατῶ νά καταβάλω τό σύνολο τῶν ἀπό ὑμᾶς ἀπαιτητῶν ποσῶν λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἔχω ὅμως καταβάλει κατά καιρούς ποσά πού ἀντιστοιχοῦν ἀποκλειστικά εἰς τήν κατανάλωσιν ρεύματος, ἐσεῖς δέ ἐνῶ ἔχετε λάβει τουλάχιστον τό τίμημα τοῦ ἠλεκτρικοῦ πού ἔχω καταναλώσει μέχρι τώρα, μέ ἀπειλεῖτε μέ διακοπή τοῦ ἀναγκαίου ἀγαθοῦ τῆς ἠλεκτροδοτήσεως σέ κάθε λογαριασμό. Ἐπειδή εἰς τήν περίπτωσιν πού προβεῖτε σέ διακοπή τῆς ἠλεκτροδοτήσεως εἰς τήν κατοικία (καί/ἤ στόν ἐπαγγελματικόν μου χῶρον) θά μοῦ προκαλέσατε ἀνυπολόγιστον ὑλική καί ἐπαγγελματική ζημιά, καί μέγιστη ἠθική βλάβη, καθώς θά θέσετε σέ ἄμεσο κίνδυνο στοιχειώδεις καί ζωτικές ἀνάγκες τῆς καθημερινότητός μου (ἐνδεικτικά: διατροφή, ὑγιεινή, ἐπικοινωνία, φροντίδα τῆς οἰκογένειάς μας, κλπ, ἤ/καί λειτουργία τῆς ἐπιχείρησής μου πού ἀποτελεῖ πόρο ζωῆς γιά μένα καί τήν οἰκογένειά μου) ἐπιφυλασσόμενος(η) τῶν νομίμων δικαιωμάτων μου διά κάθε ἀποζημίωσιν. Εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν προκύπτει ὅτι ἡ ΔΕΗ προχώρησε κατόπιν μονομελοῦς δηλώσεώς της πρός ἐμέ (μέ τούς ἀπό εἰκοσαετίας ἐκκαθαριστικούς εἴτε ἔναντι λογαριασμούς ρεύματος) εἰς μονομερῆ ἤ ἀναγκαστικό συμψηφισμό, πού ἐπέρχεται νομίμως μόνον κατά τούς ὅρους τῶν ἄρθρων 440 ἔως 452 ΑΚ.
Ἐπειδή ὁ μονομερής ἤ ἀναγκαστικός αὐτός συμψηφισμός ἔγινε ματαξύ τῶν ἀπαιτήσεων ἀπό τήν κατανάλωση ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (πιστωτικό τῶν λογαριασμῶν ρεύματος) καί τοῦ ΕΕΤΗΔΕ καί λοιπῶν ἀσχέτων μέ τη ΔΕΗ τελῶν (χρεωστικόν τῶν λογαριασμῶν ρεύματος) ΧΩΡΙΣ νά συντρέχουν οἱ ὅροι τοῦ νόμου, ἀφοῦ ἡ ἀνταξίωσις πού προτείνει ἡ ΔΕΗ πρός συμψηφισμόν τῆς δικῆς μου ἀξιώσεως (πιστωτικό λογαριασμῶν) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΗΣ, ἀλλά τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἤ τῆς ΕΡΤ Α.Ε., ἤ τῆς ΝΕΡΙΤ Α.Ε., ἤ τῶν ΟΤΑ δημοτικῶν τελῶν κλπ., πού τῆς ἔχουν ἀναθέσει ἀπλῶς τήν εἴσπραξιν, δηλαδή ΞΕΝΗ πρός αὐτήν. Ἐπειδή ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΡΟΫΠΗΡΞΕ συμβιβαστικός ἤ ἑκούσιος συμψηφισμός, συναφθείς μεταξύ ἐμοῦ καί τῆς ΔΕΗ. Μέ βάσιν τήν ἀρχή τῆς ἐλευθερίας τῶν συμβάσεων (ἄρθρο 361 ΑΚ), σάς ΔΗΛΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΝΗΣΙΝ καταβολῆς τοῦ ΕΕΤΗΔΕ ὅπως καί κάθε ἄλλου παρανόμως ἤ καταχρηστικῶς εἰσπραττομένου τέλους. Ἐπειδή εἰς τήν προκειμένη περίπτωσιν ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ὁ μονομερῆς ἤ ἀναγκαστικός συμψηφισμός τῆς ἀπαιτήσεως ἀπό τήν κατανάλωσιν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος μέ τήν ἀπαίτησιν ἀπό τό ΕΕΤΗΔΕ καί κάθε ἄλλου παρανόμως ἤ καταχρηστικῶς εἰσπραττομένου ὑφ’ Ὑμῶν τέλους.
Ἐπειδή διά ὅσο διάστημα σάς κατέβαλα μέσω ΑΤΜ ἤ ὅπως ἀλλοιῶς μποροῦσα, χρηματικά ποσά πού ἀντιστοιχοῦν μόνον στήν καθαρή κατανάλωσιν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ πραγματική μου ὀφειλή ὅπως προκύπτῃ ἀπό τή μεταξύ μας σύμβασιν παροχῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καί δύναμαι, σύμφωνα μέ τόν νόμο, νά ἐλέγξω λογιστικά διά τά τελευταῖα ἔτη ὅπως προβλέπεται ἀπό τόν Α.Κ.) ἐκτιμῶ ὅτι σάς ἔχω ἤδη καταβάλλει ποσά που ὑπερβαίνουν τό κόστος πού προκύπτει ἀπό τήν χρήσιν ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας πού καταναλώθηκε εἰς τήν κατοικία (ἤ/καί τόν ἐπαγγελματικόν χῶρον μου).
Ἐπειδή εἰς τήν προκειμένη περίπτωσιν εἶναι προφανής ἡ ἀδικοπρακτική συμπεριφορά τῆς ἐταιρείας ΕΡΤ ἤ ΝΕΡΙΤ, ἡ ὁποία γεννᾶ εἰς βάρος της ὑποχρέωσιν ἀποζημιώσεως πρός ἐμέ κατά τά ἄρθρα 914 ΑΚ, 375 ΠΚ, κλπ.
Ἐπειδή εἶναι ἀδικαιολόγητος, μονομερής καί παράνομος ἡ πρακτική τῆς ΔΕΗ νά ἐπιτρέπῃ εἰς μεγάλους καταναλωτάς νά ὀφείλουν τεράστια ποσά εἰς τούς ὁποίους καί δέν διακόπτει τήν παροχή ἐνῶ σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα (ἄρθρο 4) ὅλοι οἱ πολῖτες εἶναι ἴσοι ἀπέναντι στόν νόμο. Διά παράδειγμα, ἔχει δημοσιευθεῖ ότι ἡ Ν.Δ. ὀφείλει πάνω ἀπό μισό ἑκατομμύριο Εὐρώ ἀπό λογαριασμούς ἠλεκτρικοῦ καί περισσότερα ἀπό 45 ἑκατομμύρια εὐρώ ὀφείλουν εἰς τήν ΔΕΗ περίπου 90 δημοτικές ἐπιχειρήσεις ὑδρεύσεως καί ἀποχετεύσεως εἰς ὁλόκληρην τήν Ἑλλάδα διά λογαριασμούς πού ἔχουν λήξει ἀπό τό 2011 καί μάλιστα τουλάχιστον 12 ἀπό αὐτές ὀφείλουν πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ καί ἔχουν εἰσπράξει ἀπό τούς δημότες τους τά χρήματα πού ὀφείλουν ἀλλά δέν τά ἀποδίδουν εἰς τήν ΔΕΗ οἱ ἴδιες, ὅπως ἤδη ἔχει δημοσιευθῇ εἰς τόν τύπον! Ἐπειδή ἡ οἰκονομική κρίσις την ὁποίαν βιώνουμε ὅλοι μας εἰς τήν χώραν μας καί ἡ ὁποία ὡδήγησεν εἰς χιλιάδες αὐτοκτονίες, 1,8 ἑκατομμύρια ἀνέργους, καί τό 1/3 τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ κάτω ἀπό τό ὄριο τῆς φτώχειας, 500.000 δέ ἐπιχειρήσεις «ἔκλεισαν» καί δέν δύναται ὁ Ἕλληνας οὔτε τά πρός τό ζῆν νά ἐξασφαλίσῃ ἀξιοπρεπῶς, πρᾶγμα πού ἰσχύει διά τήν οἰκογένειά μου 3 χρόνια τώρα, ἔχει ἀποδειχθῇ πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι εἶναι «κατασκευασμένη» ἀπό τούς τοκογλύφους δανειστές.
Ἐπειδή ἔδει ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις νά ἐξετάσῃ καί ἀποδεχθῇ, ὡς ὅφειλεν, τήν ἐξαιρετικήν πρότασιν τοῦ ὁργανισμοῦ ΕΝD καί τοῦ Ἀρτέμη Σώρρα ἀπό 28/9/2012 διά τον λογιστικόν ἔλεγχον καί δανειοδότησιν τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας μέ $600 δις καί σχεδόν μηδενικό ἐπιτόκιο, πρᾶγμα πού θά ὡδηγοῦσε εἰς πρωτοφανή ἀνάπτυξιν, ρύθμισιν ὅλων τῶν χρεῶν ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν τῆς χώρας καί τῶν Ἑλλήνων, ἔλεγχο καί ἀποπληρωμή ὅλων τῶν ὁφειλῶν, κλπ.
Τούτοις τοῖς λόγοις ἔχει ὑποβληθῆ ἡ ἀπό 29.11.2012 μήνυσις τοῦ κ. Ἀρτέμη Σώρρα δι’ ἐσχάτην προδοσία, κακουργηματική ἀπιστία καί παράβασιν καθήκοντος, εὑρισκομένη ἐν ἐξελίξει εἰς τήν Εἰσαγγελία Ἀθηνῶν.
Ἐπειδή δέον νά ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι διά τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων σας καθισταμένων διά τῆς παρούσης μου καί τούτων ὑπευθύνων κατά τάς σχετικάς διατάξεις, τάς ὁποίας καί ἐπικαλοῦμαι, συμμετέχετε ἀνεπιφυλάκτως, παρανόμως, καταχρηστικῶς καί κατά παράβασιν τῶν ἀρχῶν τῆς καλῆς πίστεως, τῶν χρηστῶν συναλλακτικῶν ἠθῶν καί τῆς χρηστῆς Διοικήσεως εἰς τήν ἐγκληματικήν οἰκονομικήν ἠθικήν, σωματικήν καί ψυχικήν ἐξόντωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ λειτουργοῦντες ὡς μοχλός καταπιέσεώς του, ὅπως καί ἐμοῦ, ἐκφοβίζοντες αὐτόν καί ἐμέ μέ τήν διακοπήν τῆς ἠλεκτροδοτήσεως, πολυτίμου καί πολιτισμικά ἀναγκαίου ἀγαθοῦ.
Οὐδείς βεβαίως λόγος διά καταβολήν φόρων καί τελῶν θά ὑπήρχεν ἀπό τούς ἐργαζομένους, τούς συνταξιούχους καί τούς ἐπιτηδευματίες, καί τό πολύτιμο ἀγαθό τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος θά κόστιζε ἐλάχιστα ἤ θά παρεχόταν ἐντελῶς δωρεάν ἄν ἀπέφευγε ἡ κυβέρνησις τήν προσφυγήν εἰς τούς δανειστές τοκογλύφους καί χρησιμοποιοῦσε τά κεφάλαια τῶν Ἑλλήνων ἀπό τά Ταμεῖα τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας. Ἔχει δημοσιευθεῖ εἰς τόν τῦπον τό ΦΕΚ τῆς 27/12/1945 τῆς Συμβάσεως Bretton-Woods τήν ὁποίαν ἐπικύρωσε ἡ Ἑλλάδα ἡ ὁποία ἤδη συμμετεῖχε εἰς τήν Παγκόσμια Τράπεζα καί εἰς τά Ταμεῖα καί εἰς τήν ὁποίαν διαθέτει τεράστια κεφάλαια ὅπως προκύπτη ἀπό τό πιστοποιητικόν τοῦ 2007 πού φέρει τίς ὑπογραφές τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως (βλ. συν. 3,4). Δηλαδή κανένας λόγος δέν θά συνέτρεχε διά προσφυγή εἰς τοκογλύφους καί μνημόνια μέ συνέπεια τό ξεπούλημα τῆς Ἑλλᾶδος ἀφοῦ ὑπάρχουν διαθέσιμα τρισεκατομμύρια ἀπό τούς κόπους καί τόν ἱδρῶτα τῶν Ἑλλήνων. Μέ τά κεφάλαια αὐτά, ἄν τά χρησιμοποιοῦσε, ὡς ὤφειλεν, ἡ κυβέρνησις, οἱ Ἕλληνες δέν θά κατέβαλαν κανένα τέλος διά τά βασικά ἀγαθά ὅπως τό ἠλεκτρικόν καί τήν ὕδρευσιν τά ὁποῖα θά παρείχοντο δωρεάν.
Ἐπιφυλάσσομαι δέ διά ὅσα πρόσθετα στοιχεῖα προκύψουν ἤ διαπιστώσω διά τό ἐν λόγῳ θέμα τῶν παρανόμων ἤ/καί καταχρηστικῶν χρεώσεων, ἀπό τήν παραγωγήν καί χρῆσιν ἐνέργειας, τά τέλη ΑΠΕ, ὑπέρ τρίτων κλπ, καθώς καί τήν τιμολογιακήν πολιτικήν.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Καί μέ τήν ρητήν ἐπιφύλαξιν παντός ἐν γένει νομίμου δικαιώματός μου ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ καί ΠΡΟΣΚΑΛΩ τήν ΔΕΗ Α.Ε. ὅπως ἐντός εἴκοσι ἡμερῶν ἀπό τήν κοινοποίησιν τῆς παρούσης μου:
1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ μέ ἀντιλογισμόν εἰς ὁποιοδήποτε καταχρηστικόν/ παράνομο συμψηφισμό (ΕΕΤΗΔΕ, τοῦ Ν.2773/99 ἄρθρ. 29, ΕΡΤ, ΝΕΡΙΤ, τῶν δημοτικῶν τελῶν, κλπ) ἔχετε προβῇ εἰς τό παρελθόν (ἐνδεικτικά καί ὄχι περιοριστικά εἰς τούς λογαριασμούς μέ τίς ἀνωτέρω ἡμερομηνίες), κατά τά ἱστορηθέντα.
2. Ν’ ἀντιλογισθοῦν καί ἀναγραφοῦν εἰς ξεχωριστόν ἔγγραφον ἡ ἀναφερομένη ὀφειλή μου ἀπό τό ΕΕΤΗΔΕ διαφόρων ποσῶν εἰς Εὐρώ (διά χρέωσιν ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου) ὅπως καί κάθε ἄλλη χρέωσις πού παράνομα ἥ καταχρηστικά ἔχετε συμπεριλάβει μέ συμψηφισμόν εἰς τούς λογαριασμούς ρεύματος, καί δή εἰς χωριστόν ἔγγραφον (μέ ὀνοματοδοσίαν θεματικοῦ πεδίου “ποσόν διά ΕΕΤΗΔΕ” ἤ ΕΡΤ ἤ ΝΕΡΙΤ ἤ ΑΠΕ ἤ διά δημοτικά τέλη κλπ), δεδομένου ὅτι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ὁ μονομερής ἤ ἀναγκαστικός συμψηφισμός τῆς ἀπαιτήσεως ἀπό τήν κατανάλωσιν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος μέ τήν ἀπαίτησιν ἀπό ΕΕΤΗΔΕ, κλπ. Περαιτέρω νά διαγραφῇ, ἀπαλειφθῇ καί νά μήν ξαναεμφανιστοῦν χρεώσεις ἀπό ξένες πηγές ὄπως τό ΕΕΤΗΔΕ ἤ ὅποια ἄλλη χρέωσιν ἤ ἄλλο τέλος.
3. Νά γνωστοποιηθῇ ἡ παρούσα εἰς τήν ὅποια ἰδιωτική ἐταιρεία τυχόν ἀναθέσατε ἐργολαβικά τό ἔργον τῆς διακοπῆς / σύνδεσης τῆς ἠλεκτροδοτήσεως, διά νά λάβη γνῶσιν καί διά τίς νόμιμες συνέπειές της.
Ἄλλως, Σας γνωστοποιῶ ὅτι   α) θά ὑποβάλω μήνυσιν καθ’ Ὑμῶν καί παντός ἄλλου ὑπευθύνου, β) θά ἀσκήσω ἀγωγήν μέ αἴτημα τήν ἐπανόρθωσιν κάθε ζημίας μου, σύμφωνα μέ τίς κείμενες διατάξεις, γ) ἐφόσον προβεῖτε εἰς διακοπήν τῆς συνδέσεώς μου καί πρό τῆς ἐκτελέσεως λογιστικοῦ ἐλέγχου ὅλων τῶν ποσῶν πού μονομερῶς θεωρήσατε ἀπαιτητά καί/εἴτε εἰσπράξατε παρανόμως καί καταχρηστικῶς διά τό χρονικό διάστημα πού ἀνέφερα ἀνωτέρω, τότε εἶναι ἐπιπλέον ὑποχρεωτικά ἀπαιτητό καί τό ποσόν τῶν 300€ ἀνά ἡμέρα – πού θά παραμείνῃ τό ἠλεκτρικόν ρεύμα εἰς διακοπήν – ὡς ἀποζημίωσιν πρός ἐμένα ὅπως προβλέπει σχετική ἀπόφασις (1101/2012 καί Α.Π. 227/2012) τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης.
Ἐπισυνάπτω:
1.  Τμήμα 4 σελίδων τῆς ἀποφάσεως 67650/13 (1η σελίδα καί τό «διά ταῦτα») πού βεβαιώνει ὅτι εἶναι κατατεθειμένα $600 δις ὑπέρ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀπό 28/9/2012.
2.  Τίς 2 πρῶτες σελίδες ἀπό τήν μήνυσιν διά ἐσχάτην προδοσίαν ἡ ὁποία ἐκκρεμεῖ εἰς βάρος τῶν 300 τῆς Βουλῆς καί τοῦ κ. Κ. Παπούλια καί τοῦ κ. Ι. Στουρνάρα ἀπό 29/11/2012.
3.  Τμῆμα 4 σελίδων τοῦ πιστοποιητικοῦ / θησαυροῦ τοῦ Ταμείου τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας τοῦ ἔτους 2007 ὅπου περιλαμβάνονται τά τεράστια κεφάλαια τῶν Ἑλλήνων σέ δολάρια ΗΠΑ πού φυλάσσονται σέ Τράπεζες τῆς Ἑλλάδος καθῶς καί οἱ ὑπογραφές τῶν Παπούλια, Ἀλογοσκούφη, Βασσιλάκη.
4.  Τμῆμα 2 σελίδων τοῦ ΦΕΚ τῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως Bretton-Woods τοῦ ΟΗΕ ἀπό τήν Ἑλληνικήν κυβέρνησιν στίς 21/12/1945.
(τόπος)…../…../2014                                                 Ὁ/Ἡ αἰτῶν/οῦσα
.
—————————-
.
Ἐπισυναπτόμενα:
1. Τμῆμα 4 σελίδων τῆς ἀποφάσεως 67650/13
ΑΠΟΦΑΣΗ1
ΑΠΟΦΑΣΗ16
ΑΠΟΦΑΣΗ17
ΑΠΟΦΑΣΗ18

.
2. Οἱ 2 πρῶτες σελίδες ἀπό τήν μήνυσιν διά ἐσχάτην προδοσίαν
1
2

3. Τμῆμα 4 σελίδων τοῦ πιστοποιητικοῦ / θησαυροῦ τοῦ Ταμείου τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας τοῦ ἔτους 2007
UN-1
UN-2
———–
Οι λογαριασμοί της Ελλάδος στην Παγκόσμια Τράπεζα όπως αναγράφονται στις σελίδες 54 & 55:
62.) Central Bank of Greece with account no. 9832554711 worth of $ 500, 000, 000, 000 sponsored by 20, 000 metric tons of gold time deposited with 4% per annum on January 1, 1966.
62-1.) ATEbank (Greece) Account no. 3597772412 in the net balances of $ 11, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.
62-2.) Alpha Bank (Greece) Account no.54477738142 in the net balances of $ 3, 800, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.
62-3.) Bank of Anthens (Greece) Account no. 67347745960 in the net balances of $ 7, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.
62-4.) Bank of Attica (Greece) Account no. 8293477736421 in the net balances of $ 7, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.
62-5.) Commercial Bank of Greece (Greece) Account no. 28277754132 in the net balances of $ 11, 000, 000, 000,000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.
62-6.) Greek Postal Savings Bank (Greece) Account no. 777333218 in the net balances of $ 7, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.
62-7.) Geniki Bank (Greece) Account no. 864777212 in the net balances of $ 5, 200, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.
62-8.) National Bank of Greece (Greece) Account no. 97772541114 in the net balances of $ 52, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.
62-9.) Piraeus Bank (Greece) Account no. 98877722335 in the net balances of $ 11, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.
——————-
Ακολουθούν οι υπογραφές των Αλογοσκούφη, Παπούλια και Βασσιλάκη από τις σελίδες 95, 101, 107.
vassilakis

.
4.    Τμῆμα 2 σελίδων τοῦ ΦΕΚ τῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως Bretton-Woods:
n11
n2–.
.
Τέλος ἐπισυναπτόμενων ἐγγράφων
.
Πηγές για έρευνα:
——————————

Δεν υπάρχουν σχόλια: