Παρασκευή

BREAKING: Russia publishes documents which show Ukraine was working on biological weapons near russian borders — such as Anthrax and Plague & that the pentagon has instructed to destroy them — violating article 1 UN prohibition of biological weapons. — These are US funded labs

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ! Η Ρωσία δημοσιεύει έ γ γ ρ α φ α που δείχνουν, ότι η Ουκρανία εργαζόταν γιά βιολογικά όπλα κοντά στά ρωσικά σύνορα —όπως ο Ά ν θ ρ α ξ καί η ΠΑΝΩΛΗ (!!!!!!) και ότι το Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή νά τά ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ! — ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 1 της α π α γ ο ρ ε ύ σ ε ω ς των β ι ο λ ο γ ι κ ώ ν ΟΠΛΩΝ του ΟΗΕ.


https://twitter.com/ASBMilitary/status/1500499205663645700?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501310716816601094%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Fnuland-warns-russia-may-seize-ukraine-biolabs-stage-false-flag-using-bioweapons.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: